top of page

FAQ

 • Kde mohu zakoupit vámi nabízené produkty?
  Produkty společnosti LUXART, s.r.o. je možné zakoupit u našich obchodních partnerů. Případně kontaktujte náš zákaznický servis (+420 731 199 599, luxart@luxart.cz), kde Vám rádi poradíme a pomůžeme.
 • Vámi uváděný světelný tok je ze svítidla, nebo z LED čipů?
  U všech produktů uvádíme světelný tok ze svítidla. Tzn. že jsou zohledněny všechny ztráty světelného toku LED čipů, způsobené optickou účinností systému (svítidla) a pracovní teplotou čipů.
 • Vámi uváděný příkon je systémový příkon (celkový příkon svítidla), nebo příkon LED čipů?
  Námi uváděné hodnoty příkonu jsou vždy za celý systém, tzn. příkon LED čipů + ztráty na LED driveru.
 • Vámi uváděný světelný tok je ze svítidla, nebo z LED čipů?
  U všech produktů uvádíme světelný tok ze svítidla. Tzn. že jsou zohledněny všechny ztráty světelného toku LED čipů, způsobené optickou účinností systému (svítidla) a pracovní teplotou čipů.
 • Vámi uváděný příkon je systémový příkon (celkový příkon svítidla), nebo příkon LED čipů?
  Námi uváděné hodnoty příkonu jsou vždy za celý systém, tzn. příkon LED čipů + ztráty na LED driveru.
 • Co je to světelný tok (Luminous flux)?
  Světelný tok (Luminous flux) je množství světla vyzařovaného světelným zdrojem, resp. svítidlem. Φ [lm] (lumen)
 • Co je to svítivost (Luminous intensity)?
  Svítivost (Luminous intensity) udává intenzitu světelného toku v prostorovém úhlu (daném směru). I [cd] (kandela) I=dΦ/dΩ kde dΩ je prostorový úhel v daném směru, a dΦ je světelný tok vyzařující do prostorového úhlu dΩ.
 • Co je to intenzita osvětlení (Illuminance)?
  Intenzita osvětlení (Illuminance), nebo také osvětlenost, udává množství světelného toku dopadajícího na jednotku plochy. E [lx] (lux) E= Φ/S
 • Co je to jas (Luminance)?
  Jas (Luminance) popisuje množství světla vyzařovaného, procházejícího nebo odraženého od povrchu v daném prostorovém úhlu. Udává "jakou intenzitu světla" vnímá lidské oko. L [cd/m2]
 • Co je to barva světla / barevná teplota, resp. teplota chromatičnosti (Color temperature)?
  Barva světla / barevná teplota, resp. teplota chromatičnosti (Color temperature) je charakteristikou, lidským okem viditelného, elektromagnetického záření - viditelného světla (vlnová délka cca 400-700 nm). Barevná teplota konkrétního zdroje světla, odpovídá termodynamické teplotě [K] (kelvin) černého tělesa, při které by černé těleso emitovalo světlo, jež by lidské oko vnímalo stejně jako u konkrétního zdroje světla. Tc [K] (kelvin)
 • Co je to barevné podání, index podání barev (Color rendering, Color rendering index - CRI)?
  Barevné podání (Color rendering) je schopnost konkrétního světelného zdroje, resp. svítidla, co nejvěrněji reprodukovat barvy osvětlovaného předmětu ve srovnání s referenčním (ideálním, nebo přirozeným) zdrojem světla. Hodnotí se podle tzv. indexu podání barev (Color rendering index - CRI). Nejlepší barevné podání je Ra = 100.
 • Co je to stupeň krytí IP (Ingress Protection)?
  Stupeň krytí IP (Ingress Protection) označuje odolnost elektrických zařízení proti vniknu cizích těles či kapalin do zařízení.
 • Co je to stupeň mechanické odolnosti IK (Impact Protection)?
  Stupeň mechanické odolnosti IK (Impact Protection) označuje velikost energie nárazu, proti které je kryt zařízení odolný.
 • Co je to nouzové osvětlení?
  Nouzové osvětlení umožňuje, v případě nefunkčnosti umělého osvětlení, bezpečný únik či evakuaci osob z prostor, kde je umělé osvětlení nefunkční. Nouzové osvětlení je tak jedním z velmi významných požárně bezpečnostních zařízení. Nouzové osvětlení je napájeno z jiného zdroje elektrické energie, než ostatní svítidla umělého osvětlení. Většinou jsou nouzová svítidla napájena z vlastního akumulátoru, nebo z centrálního bateriového systému. Základní normou pro nouzové osvětlení je ČSN EN 1838 - Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení, (2015/07). Citace z uvedené normy: 1. Nouzové osvětlení (emergency lighting) je zřizováno pro použití v případě selhání normálního osvětlení a je proto napájeno ze zdroje nezávislého na to, které napájí normální osvětlení. Pro účely této normy je nouzové osvětlení považováno za obecný termín, který zahrnuje různé druhy osvětlení, viz obrázek X. 1.1. Hlavní účelem nouzového únikového osvětlení (escape lighting) je umožnit bezpečné opuštění prostoru při výpadku normálního napájení. Účelem každého druhu v rámci dané kategorie je: 1.1.1. Účelem nouzového osvětlení únikových cest (escape route lighting) je usnadnit přítomným bezpečné opuštění prostoru poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadnou dosažitelnost a použití věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a bezpečnostních zařízení. 1.1.2. Účelem nouzového osvětlení bezpečnostních značek únikových cest je poskytnout vhodné podmínky pro vidění a určení směru únikových cest a k usnadnění jejich rychlého rozpoznání a použití. 1.1.3. Účelem protipanického osvětlení (open area lighting) veřejných prostorů je zmenšit pravděpodobnost vzniku paniky a umožnit přítomným bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru. Směr světla na únikových cestách a ve veřejných prostorech má být dolů k pracovní rovině, osvětleny však mají být také všechny překážky do výšky 2 m nad touto plochou. 1.1.4. Účelem nouzového osvětlení prostorů s velkým rizikem (high risk task area lighting) je přispět k bezpečnosti osob při potenciálně nebezpečných procesech nebo situacích a usnadnit řádné dokončení procesů uskutečňovaných pro bezpečnost ostatních osob nacházejících se v daném místě. 1.2. Bezpečnostní značky (safety sign) vyjadřují obecné bezpečnostní sdělení. Jsou tvořeny kombinací barev a geometrického tvaru a spolu s grafickým symbolem a textem podávají konkrétní bezpečnostní sdělení. 1.2.1. Bezpečnostní značky s vnějším osvětlením (externally illuminated sign) jsou osvětleny, je-li to požadováno, vnějším zdrojem světla. 1.2.3. Bezpečnostní značky s vnitřním osvětlením (internally illuminated sign) jsou osvětleny, je-li to požadováno, vnitřním zdrojem světla. 2. Náhradní osvětlení (standby lighting). Jedná se o druh nouzového osvětlení, které umožňuje pokračování v běžné činnosti bez podstatných změn. Je-li ovšem hladina náhradního osvětlení nižší než u předepsaného minimálního normálního osvětlení, může být použito pouze pro případy přerušení nebo dokončení činnosti. Použije-li se náhradní osvětlení pro nouzové únikové osvětlení, musí splňovat rozhodující požadavky na nouzové únikové osvětlení. Obrázek 1: Rozdělení dle funkce: 1.1. Nouzové únikové osvětlení (escape lighting) 2. Náhradní osvětlení (standby lighting) Rozdělení dle účelu: 1.1.1. Nouzové osvětlení únikových cest (escape route lighting) 1.1.2. Protipanické osvětlení (open area lighting) 1.1.3. Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem (high risk task area lighting) 1.2. Bezpečnostní značky (safety sign)
 • Jak rozdělujeme svítidla pro nouzové osvětlení?
  Rozdělení svítidel pro nouzové osvětlení: Dle ČSN EN 50172 (36 0631):2005 – Systémy nouzového únikového osvětlení - Kombinované nouzové svítidlo (combined emergency luminaire) - Nouzové svítidlo v trvalém provozu (maintained emergency luminaire) - Nouzové svítidlo v pohotovostním provozu (non-maintained emergency luminaire) ČSN EN 60598-2-22 ed.2:2015 – Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení - Kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení (combined emergency luminaire) - Svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení (maintained emergency luminaire) - Svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení (non-maintained emergency luminaire)
 • Kombinovaná svítidla nouzového osvětlení. Jaké jsou výhody?
  Proč je výhodná integrace nouzového osvětlení do svítidla pro všeobecné osvětlení? Výhody pro investory: - Celkové snížení počtu instalovaných svítidel - Nižší pořizovací náklady Výhody pro projektování: - Pro nouzové osvětlení není nutná žádná další elektroinstalace - Snížený počet svítidel díky kombinaci všeobecného a nouzového osvětlení Výhody při instalaci a uvádění do provozu: - Mód adaptivního testování rozpozná ideální čas pro provedení automatického testování - Použití stejné elektroinstalace pro všeobecné osvětlení a nouzové osvětlení Výhody při údržbě: - Dlouhé servisní intervaly díky použití LiFePO4 baterií s dlouhou životností - Rychlá identifikace vadných zařízení díky LED indikátorům -blikajícím zeleně/červeně během autotestu Výhody pro výrobce svítidel: - Jedno provedení svítidla pro všeobecné a nouzové osvětlení - Výroba odolných a udržitelných svítidel díky technologii baterií LiFePO4 - Jednoduchá mechanická integrace do svítidla díky jednotné velikosti pouzdra všech řešení EM converterLED - Minimální požadavky na kabeláž díky kombinaci LED driveru a napaječe nouzového osvětlení v EM powerLED
 • Co je to LED dioda?
  Zkratka LED vznikla z anglického označení Light Emitted Diode (světlo emitující dioda). LED dioda je polovodičové zařízení kdy, při působení vnějšího napětí a průchodu elektrického proudu polovodičovým přechodem, dochází k rekombinaci elektronů a děr v polovodiči, a tím k vyzařování elektromagnetického záření. Dle chemického složení polovodiče můžeme, pro naše účely, hovořit o viditelném monochromatickém světle. Dle chemického složení polovodiče můžeme rozdělit vyzařované monochromatické světlo následovně: Red - červená: 625-760 nm | AlGaAs (Aluminium gallium arsenide / Arsenid hliníku a galia) Orange - oranžová: 600-625 nm | GaAsP (Gallium arsenide phosphide / Fosfid arsenidu galia) Yellow - žlutá: 577-600 nm | AlGaInP (Aluminium gallium indium phosphide / Fosfid hliníku gallia a india) Green - zelená: 492-577 nm | GaN (Gallium nitride / Nitrid gallia) Blue - modrá: 455-492 nm | ZnSe (Zinc Selenide / Selenid zinečnatý) Violet - fialová: 390-455 nm | InGaN (Indium gallium nitride / Nitrid india a galia) Monochromatické světlo není, z hlediska člověka, pro účely všeobecného osvětlování vhodné. Proto je nutné rozšíření vyzařovaného viditelného spektra*. To je možné v zásadě dvěma způsoby. a) Pomocí luminiscence. b) Použitím více monochromatických zdrojů, nejlépe červeného (Red), zeleného (Green) a modrého (Blue). * Člověk okem vnímá elektromagnetické záření o vlnové délce cca 380 nm (790 THz) - 760 nm (390 THz). Nejcitlivěji vnímá lidské oko elektromagnetické záření / viditelné světlo o vlnové délce: - v případě fotopického (čípkového) vidění (úrovně osvětlení > 10 lx a jas > 3 cd/m2): 555 nm (540 THz) - zelená barva - v případě skotopického (tyčinkového) vidění (úroveň osvětlení < 0,01 lx a jas < 0,01 cd/m2): 505 nm (594 THz) - modrozelená barva ... Za dobrých světelných podmínek člověk nejlépe vidí že červenou a žlutou barvu. Za horších světelných podmínek pak vidí nejlépe barvu zelenou a modrou ... Další informace: - ELEKTRO - časopis pro elektrotechniku - LibreTexts ENGINEERING
 • Co je to LED driver?
  LED driver je zdroj napětí a proudu pro napájení LED čipů, resp. LED modulů. Velmi zjednodušeně řečeno se jedná o zařízení, jež mění střídavé napájecí napětí (AC) na stejnosměrné (DC). LED drivery dělíme následovně: 1. LED drivery konstantního proudu - CC - constant current - Tyto LED drivery napájí LED čipy, resp. LED moduly konstantním (neměnným) proudem. Napájecí napětí se mění dle zátěže. 2. LED drivery konstantního napětí - CV - constant voltage - Tyto LED drivery napájí LED čipy, resp. LED moduly konstantním (neměnným) napětím. Napájecí proud se mění dle zátěže.
 • Co je to DALI - co je to protokol DALI?
  DALI, neboli (anglicky) Digital Addressable Lighting Interface, je vyhrazený protokol pro digitální řízení osvětlení, který umožňuje snadnou instalaci robustních, škálovatelných a flexibilních sítí osvětlení. Jedná se o mezinárodní standard pro řízení osvětlení, specifikovaný mezinárodní normou IEC 62386. Podrobné informace o DALI a DALI-2 můžete najít zde: https://www.dali-alliance.org. Základní vlastnosti a parametry DALI systému: ● 64 aktivních zařízení na sběrnici ● 16 scén ● 16 skupin ● maximální délka sběrnice 300 m (průřez 2x1,5 mm2) ● napájení sběrnice max. 250 mA ● přenosová rychlost 1200 bit/s ● sběrnice nepotřebuje ukončení (rezistor) a nemá polaritu (polarita nemusí být dodržena) ● sběrnice nesmí být "do kruhu" ● napětí na sběrnici od - 6,5 VDC do +22,5 VDC ● maximální povolený úbytek napětí na konci sběrnice 2 VDC ● typické napětí na sběrnice v klidové stavu +16 VDC (logické úroveň HL) ● vysoká napěťová úroveň HL (High Level) - logická jednička: +9,5 až +22,5 VDC ● nízká napěťová úroveň LL (Low Level) - logická nula: -6,5 až +6,5 VDC ● v rozmezí +6,5 až + 9,5 VDC není definovaná žádná logická úroveň I když je napětí na DALI sběrnici maximálně 22,5 VDC, nejedná se o SELV. To mimo jiné znamená, že je možné DALI sběrnici vést ve společném kabelu, např. 5x1,5 mm2, spolu s napájecím napětím 230 VAC.
 • Co je to měrný výkon (efficacy)?
  Měrný výkon udává "účinnost" přeměny jednoho druhu energie na jiný druh energie. Jedná se tedy o poměr, kdy na jedné straně je veličina jednoho rozměru a na druhé straně veličina jiného rozměru. Ve světelné technice hovoříme o "účinnosti" přeměny elektrické energie na tzv. užitečný světelný tok. Jednotkou je tedy [lm/W], lumen na watt. Užitečný světelný tok představuje, pro lidské oko, světelný tok v oblasti viditelného světla, tzn. oblast elektromagnetického záření jež je schopno lidské oko vnímat. Hovoříme o pásmu vlnových délek v rozsahu od cca 380 nm (790 THz) do cca 760 nm (390 THz). Teoreticky se domníváme, že maximální měrný výkon, jež je možné u umělého elektrického zdroje světla dosáhnout je cca 683 lm/W. To platí pro monochromatický zdroj světla, na které je lidské oko nejcitlivější, což je zelená barva - 555 nm (540THz). V takovémto případě by se veškerá dodaná energie přeměnila na světlo, tzn. že bychom hovořili o 100% "účinnosti" (celkový užitečný světelný = celkový zářivý tok). Pro zdroj bílého světla je teoretický maximální měrný výkon na úrovni kolem 251 lm/W, což je "pouhých" cca 37% z maximální hodnoty měrného výkonu monochromatického zdroje světla.
 • Co je to účinnost (efficiency)?
  Účinnost η je podíl výkonu P a příkonu P0 (η = P / P0). Jinými slovy se jedná o poměr užitečné energie a vložené energie, nebo chcete-li poměr vykonané práce a vložené práce. Porovnáváme tedy veličiny stejného rozměru a výsledkem je bezrozměrné číslo. Účinnost η je vždy menší než 1, resp. menší než 100%! Všeobecně se účinnost většinou vyjadřuje v procentech [%]. Budeme-li se držet elektrické energie a zařízení využívajících elektrickou energii, v našem případě např. LED driver, pak účinnost LED driveru je dána poměrem výkonu na výstupu LED driveru a příkonem na vstupu LED driveru. Většinou se účinnost pohybuje nad hranicí 0.90, resp. 90%. Hovoříme však o situaci, kdy LED driver pracuje na plný/maximální výkon. S klesajícím výkonem totiž (poměrně výrazně) klesá účinnost LED driveru. Mezi vůbec nejúčinnější zařízení, můžeme-li je tak nazvat, patří páka, nebo hřídel!
 • Co je to účiník (power factor) cosφ?
  Účiník vyjadřuje podíl činného a zdánlivého výkonu, neboli kolik z celkové dodané energie se užitečně využije, tedy jak velkou část zdánlivého výkonu lze přeměnit na užitečnou energii. O účiníku hovoříme v případě střídavého (AC) napětí a proudu. Účiník je závislý na mnoha faktorech, především však na na zátěži (spotřebiči), jež může být (ideální) rezistor, indukčnost (induktivní zátěž) , kapacita (kapacitní zátěž), nebo jejich kombinace. V případě, že zátěž je realizována ideálním rezistorem ("odporem"), pak účiník cosφ = 1. V případě že se jedná o induktivní zátěž (např. transformátor), nebo kapacitní zátěž (např. kondenzátor), je účiník vždy menší než jedna. To je způsobeno tím, že dochází k fázovému posunu mezi napětím a proudem (u induktivní zátěže se proud "opožďuje" za napětím, zatímco u kapacitní zátěže se napětí "opožďuje" za proudem). Díky výše popsanému jevu hovoříme (u AC obvodu s induktivní, nebo kapacitní zátěží) o: - Činném výkonu: P = U x Ip = U x I x cosφ [W, V, A] - Jalovém výkonu: Q = U x Iq = U x I x sinφ [Var, V, A] kde: Ip ... proud - činná složka (Ip = I x cosφ) a Iq ... proud - jalová složka (Iq = I x sinφ) - Zdánlivém výkonu: S = U x I [VA, V, A] = celkový výkon dodávaný do zátěže bez ohledu na její charakter Velmi zjednodušeně řečeno: - Pokud bude účiník jedna, bude množství spotřebované energie shodné s dodanou energií. - Pokud ovšem bude účiník menší než jedna, musí zdroj dodávat více energie než je jí reálně spotřebováno spotřebičem. Jedná se o tzv. jalovou (nespotřebovanou) energii, která se "pouze přelévá" mezi zdrojem a spotřebičem. Přesto, resp. právě proto je potřeba výkon zdroje energie patřičně dimenzovat, tedy navýšit o výši jalové energie!
 • Co je to CLO, IUVP, IOVP, OVP, SCP, OTP ?
  CLO - Constant Light Output V průběhu života LED diody postupně dochází (v podstatě lineárně) k poklesu světelného toku. CLO je systém, který kompenzuje ztrátu světelného toku LED v průběhu života a pomáhá tak udržovat konstantní úroveň osvětlení a prodlužuje životnost LED. Jak funguje CLO viz obrázek 1. Obrázek 1. IUVP - Input Under Voltage Protection Ochrana svítidla proti "podpětí". Dojde-li k poklesu napájecího napětí pod úroveň ochranného napětí, procesor LED driveru vypne výstupní obvod, tedy vypne napájení LED. Viz obrázek 2. Obrázek 2. IOVP - Input Over Voltage Protection Ochrana svítidla proti "přepětí". Dojde-li k nárůstu napájecího napětí nad úroveň ochranného napětí, procesor LED driveru vypne jak vstupní obvod, tak výstupní obvod. Viz obrázek 3. Obrázek 3. OVP - Over Voltage Protection Ochrana svítidla proti "přepětí" naprázdno. Dojde-li k nárůstu napájecího napětí nad úroveň ochranného napětí, procesor LED driveru omezí výstupní napětí naprázdno. SCP - Short Circuits Protection Ochrana proti zkratu (spojení "nakrátko"). V případě, že je výstupní obvod ve zkratu, procesor výstupní obvod odpojí. V okamžiku kdy zkrat pomine, dojde k automatickému obnovení funkčnosti výstupního obvodu. OTP - Over Temperature Protection Ochrana proti vysoké provozní teplotě. Dojde-li ke zvýšení provozní teploty nad bezpečnou úroveň, procesor LED driveru sníží výkon výstupního obvodu, nebo dojde k jeho vypnutí. V okamžiku, kdy se teplota sníží pod bezpečnou úroveň, dojde k automatickému obnovení funkčnosti výstupního obvodu.
 • Co je to přepěťová ochrana (Surge Protection) ?
  Surge Protection - přepěťová ochrana. Jedná se o ochranu před přepěťovými špičkami, nejčastěji vyvolanými: a) Úderem blesku b) Indukcí v napájecí síti U námi vyráběných průmyslových svítidel většinou používáme přepěťovou ochranu SM 6kV a CM 10 kV. Přepěťová ochrana CM (common mode) - mezi fází L a PE (PEN). Základní forma ochrany, bez ohledu na typ použitého systému uzemnění. Přepěťová ochrana DM (differential mode) - mezi fází L (L1, L2, L3) a středním vodičem N. V systémech TT a TN-S má uzemnění nulového vodiče za následek asymetrii způsobenou zemními impedancemi, která vede ke vzniku napětí v diferenciálním režimu. Zdroj: https://www.docs.lighting.philips.com/en_gb/oem/download/xitanium-led-drivers-outdoor/2018-0140_PHL_Surge_protection_white_paper.pdf
 • Co je to třída ochrany elektrických zařízení (třída ochrany 0, I, II, III)?
  Třída ochrany udává, u elektrických zařízení, způsob/princip ochrany před úrazem elektrickým proudem. Třídy ochrany elektrických zařízení jsou definovány normami DIN EN 61140 a PN-EN 61140:2005. Třída ochrany 0: Základní ochrana: základní izolací Ochrana při poruše: není Označení druhu ochrany: bez označení Napájecí vedení: dvoužilové Zařízení třídy ochrany 0 mají pouze základní izolaci, nemají prostředek ochrany při poruše. Jejich využívání je v ČR zakázáno! Třída ochrany I: Základní ochrana: základní izolací Ochrana při poruše: ochranné spojení s PE obvodem Konstrukční prvky ochrany: má prostředky k připojení ochranného vodiče (PE vodiče) Označení druhu ochrany: značka uzemnění v místě připojení PE vodiče (viz obrázek 1 a 2) Napájecí vedení: trojžilové s žílou PE vodiče barvy zelenožluté Připojovací zástrčka: trojpólová s ochranným kontaktem Zařízení třídy ochrany I mají základní izolaci, ale i další bezpečnostní opatření (připojení neživých vodivých částí k ochrannému vodiči). Třída ochrany II: Základní ochrana: základní izolací Ochrana při poruše: přídavnou nebo zesílenou izolací Konstrukční prvky ochrany: přídavná nebo zesílená izolace Označení druhu ochrany: označení dvojité izolace na typovém štítku (viz obrázek 1 a 2) Napájecí vedení: obvykle dvoužilové, výjimečně trojžilové Připojovací zástrčka: dvoupólová, neoddělitelně spojena s přívodem, výjimečně i trojpólová s ochranným kontaktem Zařízení třídy ochrany II chrání své uživatele proti úrazu dvojitou nebo zesílenou izolací. Nejsou připojena k ochrannému vodiči. Třída ochrany III: Základní ochrana: omezení napětí Ochrana při poruše: oddělení od jiných obvodů Konstrukční prvky ochrany: napájení ze zdroje malého napětí ze zdroje SELV nebo PELV, oddělujícího spotřebič od sítě Označení druhu ochrany: značka na typovém štítku (viz obrázek 1 a 2) Napájecí vedení: dvoužilové Připojovací zástrčka: dvoupólová, konstrukčně řešena tak, aby ji nebylo možné připojit do sítě 230V/50Hz Zařízení třídy ochrany III jsou taková zařízení, která využívají pouze ELV (extra low voltage = malé napětí). Nemají žádný prostředek ochrany při poruše a nesmějí být vybavená prostředky pro připojení ochranného vodiče. Musejí být označená značkou. Spotřebič třídy III je obvykle rozeznatelný podle netypické připojovací vidlice síťového přívodu. Hlavní charakteristikou je ovšem jeho napájení ze zdroje malého napětí. Zdroj: https://elektrika.cz/data/clanky/stanoveni-tridy-ochrany-u-spotrebice Obrázek 1 Obrázek 2
bottom of page