top of page

FAQ

 • Kde mohu zakoupit vámi nabízené produkty?
  Produkty společnosti LUXART, s.r.o. je možné zakoupit u našich obchodních partnerů.
 • Vámi uváděný světelný tok je ze svítidla, nebo z LED čipů?
  U všech produktů uvádíme světelný tok ze svítidla. Tzn. že jsou zohledněny všechny ztráty světelného toku LED čipů, způsobené optickou účinností systému (svítidla) a pracovní teplotou čipů.
 • Vámi uváděný příkon je systémový příkon (celkový příkon svítidla), nebo příkon LED čipů?
  Námi uváděné hodnoty příkonu jsou vždy za celý systém, tzn. příkon LED čipů + ztráty na LED driveru.
 • Vámi uváděný světelný tok je ze svítidla, nebo z LED čipů?
  U všech produktů uvádíme světelný tok ze svítidla. Tzn. že jsou zohledněny všechny ztráty světelného toku LED čipů, způsobené optickou účinností systému (svítidla) a pracovní teplotou čipů.
 • Vámi uváděný příkon je systémový příkon (celkový příkon svítidla), nebo příkon LED čipů?
  Námi uváděné hodnoty příkonu jsou vždy za celý systém, tzn. příkon LED čipů + ztráty na LED driveru.
 • Co je to světelný tok (Luminous flux)?
  Světelný tok (Luminous flux) je množství světla vyzařovaného světelným zdrojem, resp. svítidlem. Φ [lm] (lumen)
 • Co je to svítivost (Luminous intensity)?
  Svítivost (Luminous intensity) udává intenzitu světelného toku v prostorovém úhlu (daném směru). I [cd] (kandela) I=dΦ/dΩ kde dΩ je prostorový úhel v daném směru, a dΦ je světelný tok vyzařující do prostorového úhlu dΩ.
 • Co je to intenzita osvětlení (Illuminance)?
  Intenzita osvětlení (Illuminance), nebo také osvětlenost, udává množství světelného toku dopadajícího na jednotku plochy. E [lx] (lux) E= Φ/S
 • Co je to jas (Luminance)?
  Jas (Luminance) popisuje množství světla vyzařovaného, procházejícího nebo odraženého od povrchu v daném prostorovém úhlu. Udává "jakou intenzitu světla" vnímá lidské oko. L [cd/m2]
 • Co je to barva světla / barevná teplota, resp. teplota chromatičnosti (Color temperature)?
  Barva světla / barevná teplota, resp. teplota chromatičnosti (Color temperature) je charakteristikou, lidským okem viditelného, elektromagnetického záření - viditelného světla (vlnová délka cca 400-700 nm). Barevná teplota konkrétního zdroje světla, odpovídá termodynamické teplotě [K] (kelvin) černého tělesa, při které by černé těleso emitovalo světlo, jež by lidské oko vnímalo stejně jako u konkrétního zdroje světla. Tc [K] (kelvin)
 • Co je to barevné podání, index podání barev (Color rendering, Color rendering index - CRI)?
  Barevné podání (Color rendering) je schopnost konkrétního světelného zdroje, resp. svítidla, co nejvěrněji reprodukovat barvy osvětlovaného předmětu ve srovnání s referenčním (ideálním, nebo přirozeným) zdrojem světla. Hodnotí se podle tzv. indexu podání barev (Color rendering index - CRI). Nejlepší barevné podání je Ra = 100.
 • Co je to stupeň krytí IP (Ingress Protection)?
  Stupeň krytí IP (Ingress Protection) označuje odolnost elektrických zařízení proti vniknu cizích těles či kapalin do zařízení.
 • Co je to stupeň mechanické odolnosti IK (Impact Protection)?
  Stupeň mechanické odolnosti IK (Impact Protection) označuje velikost energie nárazu, proti které je kryt zařízení odolný.
 • Co je to nouzové osvětlení?
  Nouzové osvětlení umožňuje, v případě nefunkčnosti umělého osvětlení, bezpečný únik či evakuaci osob z prostor, kde je umělé osvětlení nefunkční. Nouzové osvětlení je tak jedním z velmi významných požárně bezpečnostních zařízení. Nouzové osvětlení je napájeno z jiného zdroje elektrické energie, než ostatní svítidla umělého osvětlení. Většinou jsou nouzová svítidla napájena z vlastního akumulátoru, nebo z centrálního bateriového systému. Rozdělení dle funkce: 1. Nouzové únikové osvětlení (emergency escape lighting) 2. Náhradní osvětlení (standby lighting) Rozdělení dle účelu: 1.1. Nouzové osvětlení únikových cest (escape route lighting) 1.2. Protipanické osvětlení (open area lighting) 1.3. Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem (high risk task area lighting) 1.4. Bezpečnostní značky (safety sign) - bezpečnostní značka s vnějším osvětlením (externally illuminated sign) - bezpečnostní značka s vnitřním osvětlením (internally illuminated safety sign)
 • Jak rozdělujeme svítidla pro nouzové osvětlení?
  Rozdělení svítidel pro nouzové osvětlení: Dle ČSN EN 50172 (36 0631):2005 – Systémy nouzového únikového osvětlení - Kombinované nouzové svítidlo (combined emergency luminaire) - Nouzové svítidlo v trvalém provozu (maintained emergency luminaire) - Nouzové svítidlo v pohotovostním provozu (non-maintained emergency luminaire) ČSN EN 60598-2-22 ed.2:2015 – Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení - Kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení (combined emergency luminaire) - Svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení (maintained emergency luminaire) - Svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení (non-maintained emergency luminaire)
 • Kombinovaná svítidla nouzového osvětlení. Jaké jsou výhody?
  Proč je výhodná integrace nouzového osvětlení do svítidla pro všeobecné osvětlení? Výhody pro investory: - Celkové snížení počtu instalovaných svítidel - Nižší pořizovací náklady Výhody pro projektování: - Pro nouzové osvětlení není nutná žádná další elektroinstalace - Snížený počet svítidel díky kombinaci všeobecného a nouzového osvětlení Výhody při instalaci a uvádění do provozu: - Mód adaptivního testování rozpozná ideální čas pro provedení automatického testování - Použití stejné elektroinstalace pro všeobecné osvětlení a nouzové osvětlení Výhody při údržbě: - Dlouhé servisní intervaly díky použití LiFePO4 baterií s dlouhou životností - Rychlá identifikace vadných zařízení díky LED indikátorům -blikajícím zeleně/červeně během autotestu Výhody pro výrobce svítidel: - Jedno provedení svítidla pro všeobecné a nouzové osvětlení - Výroba odolných a udržitelných svítidel díky technologii baterií LiFePO4 - Jednoduchá mechanická integrace do svítidla díky jednotné velikosti pouzdra všech řešení EM converterLED - Minimální požadavky na kabeláž díky kombinaci LED driveru a napaječe nouzového osvětlení v EM powerLED
bottom of page